Kazakhstan

# Team P W D L +/- Pts.
1 Aktobe 0 0 0 0 0-0 0
2 Akzhaiyk Uralsk 0 0 0 0 0-0 0
3 Atyrau 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Astana 0 0 0 0 0-0 0
5 FC Kyzylzhar Petropavlovsk 0 0 0 0 0-0 0
6 Irtysh Pavlodar 0 0 0 0 0-0 0
7 Kairat Almaty 0 0 0 0 0-0 0
8 Kaisar Kyzylorda 0 0 0 0 0-0 0
9 Ordabasy Shymkent 0 0 0 0 0-0 0
10 Shakhter Karagandy 0 0 0 0 0-0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0-0 0
12 Zhetysu Taldykorgan 0 0 0 0 0-0 0
No data for this moment.
 • Sunday, 11 March 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Akzhaiyk Uralsk
 • Saturday, 17 March 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Shakhter Karagandy
 • Saturday, 31 March 2018
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Kaisar Kyzylorda
 • Saturday, 07 April 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
 • Saturday, 14 April 2018
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Zhetysu Taldykorgan
 • Saturday, 21 April 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Atyrau
 • Sunday, 29 April 2018
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Kairat Almaty
 • Saturday, 05 May 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Aktobe
 • Wednesday, 09 May 2018
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Ordabasy Shymkent
 • Sunday, 13 May 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Akzhaiyk Uralsk
 • Saturday, 19 May 2018
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Atyrau
 • Sunday, 27 May 2018
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Tobol Kostanay
 • Thursday, 31 May 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   FC Astana
 • Sunday, 17 June 2018
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Shakhter Karagandy
 • Sunday, 24 June 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Akzhaiyk Uralsk
 • Sunday, 01 July 2018
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
 • Friday, 06 July 2018
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Kaisar Kyzylorda
 • Saturday, 14 July 2018
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Zhetysu Taldykorgan
 • Saturday, 21 July 2018
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Aktobe
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Kairat Almaty
 • Saturday, 28 July 2018
  • 18:00
   Not started
   Ordabasy Shymkent
   -
   Zhetysu Taldykorgan
  • 18:00
   Not started
   Kairat Almaty
   -
   Tobol Kostanay
  • 18:00
   Not started
   Irtysh Pavlodar
   -
   Shakhter Karagandy
  • 18:00
   Not started
   Kaisar Kyzylorda
   -
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
  • 18:00
   Not started
   FC Astana
   -
   Atyrau
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   Aktobe
 • Saturday, 04 August 2018
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Zhetysu Taldykorgan
   -
   Akzhaiyk Uralsk
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Ordabasy Shymkent
 • Saturday, 11 August 2018
  • 18:00
   Not started
   Akzhaiyk Uralsk
   -
   FC Astana
  • 18:00
   Not started
   Aktobe
   -
   Kaisar Kyzylorda
  • 18:00
   Not started
   Atyrau
   -
   Irtysh Pavlodar
  • 18:00
   Not started
   FC Kyzylzhar Petropavlovsk
   -
   Kairat Almaty
  • 18:00
   Not started
   Shakhter Karagandy
   -
   Ordabasy Shymkent
  • 18:00
   Not started
   Tobol Kostanay
   -
   Zhetysu Taldykorgan
No data for this moment.
No data for this moment.
No data for this moment.
# Team
No live match for today.

Premier League

Classement
# Team P Pts.
1 Manchester City 27 72
2 Manchester United 27 56
3 Liverpool 27 54
4 Chelsea 27 53
5 Tottenham Hotspur 27 52
6 Arsenal 27 45
7 Leicester City 28 36
8 Burnley 27 36
9 Everton 27 34
10 AFC Bournemouth 27 31
11 Watford 27 30
12 West Ham United 27 30
13 Newcastle United 27 28
14 Brighton & Hove Albion 27 28
15 Crystal Palace 27 27
16 Swansea City 27 27
17 Huddersfield Town 27 27
18 Southampton 27 26
19 Stoke City 28 26
20 West Bromwich Albion 27 20
Top Scorer
# Player Goals
1
Harry Kane Tottenham Hotspur
23
2
Mohamed Salah Liverpool
22
3
Sergio Aguero Manchester City
21
4
Raheem Sterling Manchester City
15
5
Jamie Vardy Leicester City
13
6
Roberto Firmino Liverpool
12
7
Romelu Lukaku Manchester United
12
8
Eden Hazard Chelsea
11
9
Alvaro Morata Chelsea
10
10
Wayne Rooney Everton
10

1. Bundesliga

Classement
# Team P Pts.
1 Bayern Munich 23 59
2 Borussia Dortmund 23 40
3 Eintracht Frankfurt 23 39
4 Bayer Leverkusen 23 38
5 RasenBallsport Leipzig 23 38
6 Schalke 04 23 37
7 Hannover 96 23 32
8 Augsburg 23 31
9 Hoffenheim 23 31
10 Borussia Moenchengladbach 23 31
11 Hertha Berlin 23 30
12 Freiburg 23 28
13 VfB Stuttgart 23 27
14 Wolfsburg 24 25
15 Mainz 05 24 24
16 Werder Bremen 23 23
17 Hamburger SV 23 17
18 FC Cologne 23 14
Top Scorer
# Player Goals
1
Robert Lewandowski Bayern Munich
20
2
Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund
13
3
Alfred Finnbogason Augsburg
11
4
Nils Petersen Freiburg
11
5
Kevin Volland Bayer Leverkusen
10
6
Mark Uth Hoffenheim
10
7
Niclas Fuellkrug Hannover 96
10
8
Timo Werner RasenBallsport Leipzig
10
9
Leon Bailey Bayer Leverkusen
9
10
Michael Gregoritsch Augsburg
9

Serie A

Classement
# Team P Pts.
1 SSC Napoli 25 66
2 Juventus 25 65
3 Roma 25 50
4 Lazio 25 49
5 Inter 25 48
6 Sampdoria 25 41
7 AC Milan 25 41
8 Atalanta 25 38
9 Torino 25 36
10 Udinese 25 33
11 Fiorentina 25 32
12 Genoa 25 30
13 Bologna 25 30
14 ChievoVerona 25 25
15 Cagliari 25 25
16 Sassuolo 25 23
17 Crotone 25 21
18 SPAL 2013 25 17
19 Hellas Verona 25 16
20 Benevento 25 10
Top Scorer
# Player Goals
1
Ciro Immobile Lazio
22
2
Mauro Icardi Inter
18
3
Fabio Quagliarella Sampdoria
17
4
Dries Mertens SSC Napoli
15
5
Gonzalo Higuain Juventus
14
6
Paulo Dybala Juventus
14
7
Edin Dzeko Roma
11
8
Iago Falque Torino
9
9
Roberto Inglese ChievoVerona
8
10
Bryan Cristante Atalanta
7

Ligue 1

Classement
# Team P Pts.
1 Paris Saint Germain 26 68
2 Monaco 26 56
3 Marseille 26 55
4 Lyon 26 49
5 Montpellier 27 39
6 Nantes 26 39
7 Rennes 26 35
8 Bordeaux 26 35
9 Nice 26 35
10 Guingamp 26 34
11 Saint-Etienne 26 33
12 Caen 26 32
13 Dijon 26 32
14 Strasbourg 27 31
15 Troyes 26 28
16 Toulouse 26 27
17 Lille 26 27
18 Amiens 26 26
19 Angers 26 25
20 Metz 26 18
Top Scorer
# Player Goals
1
Edinson Cavani Paris Saint Germain
23
2
Neymar Paris Saint Germain
19
3
Radamel Falcao Monaco
17
4
Nabil Fekir Lyon
16
5
Florian Thauvin Marseille
15
6
Mariano Diaz Lyon
14
7
Mario Balotelli Nice
13
8
Emiliano Sala Nantes
11
9
Karl Toko Ekambi Angers
11
10
Julio Tavares Dijon
9

Primera Division

Classement
# Team P Pts.
1 Barcelona 24 62
2 Atletico Madrid 24 55
3 Real Madrid 24 48
4 Valencia 24 46
5 Sevilla 24 39
6 Villarreal 24 38
7 Celta Vigo 25 35
8 Eibar 25 35
9 Girona 24 34
10 Getafe 24 33
11 Real Betis 24 33
12 Real Sociedad 24 29
13 Leganes 24 29
14 Athletic Bilbao 24 28
15 Espanyol 25 28
16 Alaves 24 28
17 Levante 24 20
18 Deportivo La Coruna 25 18
19 Las Palmas 24 18
20 Malaga 24 13
Top Scorer
# Player Goals
1
Lionel Messi Barcelona
20
2
Luis Suarez Barcelona
17
3
Iago Aspas Celta Vigo
16
4
Cristian Stuani Girona
13
5
Maximiliano Gomez Celta Vigo
13
6
Cristiano Ronaldo Real Madrid
12
7
Willian Jose Real Sociedad
11
8
Angel Rodriguez Getafe
10
9
Gerard Moreno Espanyol
10
10
Simone Zaza Valencia
10

Liga ZON Sagres

Classement
# Team P Pts.
1 Benfica 30 74
2 Sporting CP 30 67
3 FC Porto 30 61
4 Estoril 30 54
5 Nacional 30 45
6 Maritimo 30 41
7 Vitoria de Setubal 30 39
8 Academica 30 37
9 Braga 30 37
10 Vitoria de Guimaraes 30 35
11 Rio Ave 30 32
12 Arouca 30 31
13 Gil Vicente 30 31
14 Belenenses 30 28
15 Pacos de Ferreira 30 24
16 Olhanense 30 24
Top Scorer
# Player Goals
1
Jackson Martinez FC Porto
20
2
Derley Maritimo
16
3
Rafael Martins Vitoria de Setubal
15
4
Lima Benfica
14
5
Fredy Montero Sporting CP
13
6
Mario Rondon Nacional
12
7
Bebe Pacos de Ferreira
11
8
Evandro Goebel Estoril
11
9
Rodrigo Benfica
11
10
Heldon Sporting CP
10

Spor Toto Sueper Lig

Classement
# Team P Pts.
1 Galatasaray 34 71
2 Fenerbahce 34 61
3 Besiktas 34 58
4 Bursaspor 34 55
5 Kayserispor 34 52
6 Kasimpasa 34 50
7 Antalyaspor 34 47
8 Eskisehirspor 34 46
9 Trabzonspor 34 46
10 Gaziantepspor 34 46
11 Genclerbirligi 34 45
12 Sivasspor 34 44
13 Elazigspor 34 43
14 Akhisar Belediye Genclik Ve Spor 34 42
15 Karabukspor 34 40
16 Istanbul Basaksehir 34 36
17 Orduspor 34 29
18 Mersin 34 22
Top Scorer
# Player Goals
1
Burak Yilmaz Galatasaray
24
2
Kalu Uche Kasimpasa
19
3
Bobo Kayserispor
18
4
Pierre Webo Fenerbahce
16
5
Moussa Sow Fenerbahce
15
6
Pablo Martin Batalla Bursaspor
15
7
Lamine Diarra Antalyaspor
13
8
Marcio Nobre Mersin
13
9
Necati Ates Eskisehirspor
12
10
Theofanis Gekas Akhisar Belediye Genclik Ve Spor
12

Super Liga

Classement
# Team P Pts.
1 Persipura Jayapura 34 82
2 Arema 34 69
3 Mitra Kukar 34 65
4 Persib Bandung 34 63
5 Sriwijaya FC 34 57
6 Barito Putera 34 54
7 Bali United Pusam 34 50
8 Persiram 34 45
9 Gresik United 34 45
10 Persepam Madura United 34 43
11 Persija Jakarta 34 42
12 Persela Lamongan 34 41
13 Persiba Balikpapan 34 40
14 Persita 34 38
15 Madura United 34 34
16 Persidafon 34 30
17 Persiwa Wamena 34 30
18 PSPS Pekanbaru 34 17